Medialle

EEMontti palvelee tiedonvälittäjiä

EEMontti-hankkeen kunnianhimoinen tavoite on parantaa pientaloasujien mahdollisuuksia toteuttaa helposti kannattava energiaremontti, jossa huomioidaan kiinteistön tarpeet kokonaisvaltaisesti. Kilpailun tuloksena saatavat dokumentoidut ratkaisumallit edistävät uudenlaisen kokonaispalveluajattelun syntymistä, sillä palveluntarjoajat voivat tukeutua niihin omia ratkaisuja miettiessään.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää laajaa tiedonvälitystä referenssiaineiston olemassa olosta ja saavutetuista tuloksista. Kokoamme siksi tälle sivustolle julkaisuvapaata, puolueettoman tutkimustahon tarkistamaa teksti- ja kuva-aineistoa kohdekiinteistöjen energiaremonttien edistymisestä ja annamme tarvittaessa lisätietoja.

  • Vapaasti julkaistavia valmiita artikkeleja tulee Artikkelit -sivustolle
  • Valokuvia kohdekiinteistöistä ja niiden omistajista löytyy Valokuvat -sivustolle

Lisätietojen antaja:

Energia-asiantuntija Suvi Häkämies, Green Net Finland ry
GSM 050 331 1495, suvi.hakamies@greennetfinland.fi

Artikkeleita>
Etusivulle>